จัดการแอดมินทั้งหมด

จัดการแอดมินทั้งหมด

04 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 58

การจัดการแอดมิน เป็นการจัดการผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยรูปแบบของผู้ใช้งานจะมีทั้งหมด 3 ตำแหน่ง นั่นก็คือ Admin Editor และ Author เป็นการจัดการผ่านระบบงานส่วนหลัง (Backend)  เป็นส่วนที่แอดมิน (Admin) สามารถเข้าไปดูสถานะผู้ใช้งาน สร้างผู้ใช้งานใหม่ แก้ไขสถานะผู้ใช้งาน และลบข้อมูลผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ดูแลสิทธิ์การเข้าถึงจะเป็นแอดมิน (Admin) เพียงคนเดียวเท่านั้น

จัดการแอดมิน

ตัวอย่าง การจัดการแอดมิน ในหน้าจัดการแอดมิน

รับชมวีดิโอ > การจัดการแอดมิน 

 

การจัดการแอดมิน

ขั้นตอนการจัดการแอดมิน สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู "จัดการแอดมิน"

การจัดการแอดมิน

หลังจากที่กดเข้าเมนูจัดการแอดมินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของการจัดการแอดมินทั้งหมด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ชื่อ-สกุล : ชื่อของสมาชิกหรือผู้ใช้งานนั้น ๆ

2. อีเมล : อีเมลของสมาชิกสำหรับการเข้าสู่ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์

3. สิทธิ์ : สิทธิ์การเข้าถึงการใช้งานในระบบหลังบ้านของเว็บไซต์

4. วันที่อัปเดต : วันที่ผู้แก้ไข เข้ามาแก้ไขครั้งล่าสุด

5. สถานะ : สถานะ ปิด-เปิด การใช้งานของสมาชิกหรือผู้ใช้งาน

6. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลแอดมิน (รูปดินสอ) และ การลบแอดมิน (รูปถังขยะ)

จัดการแอดมิน

 

7. เพิ่มแอดมิน : ปุ่มลัดเพิ่มแอดมิน

8. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

9. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนผู้ใช้งานหรือสมาชิก

จัดการแอดมิน


การเพิ่มแอดมิน

ขั้นตอนการเพิ่มแอดมิน สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู จัดการแอดมิน และคลิก “เพิ่มแอดมิน”

การเพิ่มแอดมิน

 

2. ใส่ "ชื่อ-นามสกุล" ของสมาชิกหรือผู้ใช้งาน

3. ใส่ "อีเมล" ของสมาชิกหรือผู้ใช้งาน

จัดการแอดมิน

 

4. เลือก "สิทธิ์" ให้กับสมาชิกหรือผู้ใช้งาน

จัดการแอดมิน

จัดการแอดมิน

ตัวอย่าง สิทธิ์การเข้าถึงในหน้าจัดการแอดมิน

 

จัดการแอดมิน
  • Admin : แอดมินเป็นผู้ดูแลระบบหลังบ้าน มีสิทธิ์จัดการทุกอย่างในระบบหลังบ้าน สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และเลือกสิทธิ์การเข้าถึง สมาชิกหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ได้ 
    คำแนะนำเพิ่มเติม : คุณสามารถสร้างแอดมินได้หลายคน แต่ไม่สามารถลบแอดมินคนแรกได้ (ระบบหลังบ้านต้องมีแอดมินอย่างน้อย 1 คน)

 

จัดการแอดมิน
  • Editor : อิดิเตอร์ผู้ดูแลระบบหลังบ้าน สามารถจัดการทุกอย่างในระบบหลังบ้านได้ ยกเว้นการเพิ่ม แก้ไข ลบ และเลือกสิทธิ์การเข้าถึง สมาชิกหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ได้ 

 

จัดการแอดมิน
  • Author : ออเตอร์สามารถจัดการได้แค่เฉพาะบทความเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบหลังบ้านส่วนอื่น  รวมไปถึงเพิ่ม แก้ไข ลบ และเลือกสิทธิ์การเข้าถึง สมาชิกหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ
    คำแนะนำเพิ่มเติม : เหมาะสำหรับ Writer 

 

5. สร้างรหัสผ่านที่ต้องการ

6. ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

จัดการแอดมิน

 

7. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”


การแก้ไขแอดมิน

ขั้นตอนการแก้ไขแอดมิน สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู "จัดการแอดมิน"

แก้ไขแอดมิน

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก "แก้ไข" แอดมิน (รูปดินสอ)

แก้ไขแอดมิน

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

แก้ไขแอดมิน

 

4. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"

 


การลบแอดมิน

ขั้นตอนการลบแอดมิน สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “จัดการแอดมิน”

ลบแอดมิน

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก "ลบ" ภาพรีวิว (รูปถังขยะ)

ลบแอดมิน

 

3. "ยืนยัน" การลบแอดมิน

ลบแอดมิน

 

4. ลบแอดมินสำเร็จ


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง