วิธีจัดการ โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ ในหน้าแรกเว็บไซต์

วิธีจัดการ โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ ในหน้าแรกเว็บไซต์

28 ธ.ค. 2564   ผู้เข้าชม 98

โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ โลโก้หรือสัญลักษณ์ของธุรกิจของลูกค้าของคุณ ของพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจ คุณสามารถนำโลโก้ของพาร์ทเนอร์มาใส่เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาเห็นว่าพาร์ทเนอร์ของคุณเป็นใครบ้าง

โลโก้พาร์ทเนอร์

ตัวอย่าง โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ ที่จะถูกโชว์ในหน้าแรก

 

รับชมวีดิโอ > การจัดการโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

 

การจัดการโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

ขั้นตอนการจัดการโลโก้/พาร์ทเนอร์ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก "โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์"

การจัดการโลโก้พาร์ทเนอร์

หลังจากที่กดเข้าเมนูโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของการจัดการโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. โลโก้ : รูปโลโก้ (ขนาดไม่จำกัดความกว้างและสูง) ที่จะแสดงผลในหน้าแรก

2. ชื่อโลโก้ : ชื่อของพาร์ทเนอร์

3. วันที่อัปเดต :  วันที่ผู้แก้ไข มาแก้ไขครั้งล่าสุด

4. จัดลำดับ : การจัดอันดับโลโก้ ที่ต้องการให้โลโก้นั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับท้ายสุด

5. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลในโลโก้ (รูปดินสอ) และการลบโลโก้ (รูปถังขยะ)

โลโก้และพาร์ทเนอร์

 

6. เพิ่มรายการ : ปุ่มลัดเพิ่มโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

7. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

8. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

การจัดการโลโก้พาร์ทเนอร์


การเพิ่มโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

ขั้นตอนการเพิ่มโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู โลโก้/พาร์ทเนอร์ และคลิก “เพิ่มรายการ”

เพิ่มโลโก้พาร์ทเนอร์

 

2. ใส่ชื่อของพาร์ทเนอร์

 

3. “ลิงก์ไปที่” ใส่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพาร์ทเนอร์

ยกตัวอย่าง เช่น  https://webfaster.online/  เป็นต้น

เพิ่มโลโก้พาร์ทเนอร์

 

4. อัพโหลดรูปโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ (ขนาดไม่จำกัดความกว้างและสูง) 

คำแนะนำเพิ่มเติม : ในส่วนของการอัพโหลดภาพโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ แนะนำให้ใช้ไฟล์ .png และพื้นหลังโปร่งใส (ขนาดของภาพ ไฟล์ที่เว็บไซต์รองรับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ภาพ)

อัพโหลดภาพโลโก้พาร์ทเนอร์

 

5. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

บันทึกข้อมูลโลโก้พาร์ทเนอร์


การแก้ไขโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

ขั้นตอนการแก้โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก “โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

การลบโลโก้พาร์ทเนอร์

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก “แก้ไข” โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ (รูปดินสอ)

แก้ไขโลโก้พาร์ทเนอร์

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่ต้องการ

แก้ไขโลโก้พาร์ทเนอร์

 

4. หลังจากนั้น คลิก "บันทึกข้อมูล"

 


การลบโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

ขั้นตอนการลบโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก “โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

การลบโลโก้พาร์ทเนอร์

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก “ลบ” โลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์ (รูปถังขยะ)

ลบโลโก้พาร์ทเนอร์

 

3. "ยืนยัน" การลบโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์

ยืนยันการลบโลโก้พาร์ทเนอร์

 

4. ลบโลโก้ลูกค้า/พาร์ทเนอร์สำเร็จ


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง