จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

14 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 75

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ เป็นการจัดการเมนูที่แสดงในหน้าแรก สามารถปิด-เปิด สถานะการแสดง จัดลำดับ สลับ เปลี่ยนตำแหน่ง และแก้ไขชื่อเมนู หัวข้อในเมนู คำอธิบายของเมนูนั้น ๆ ได้

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

ตัวอย่างการแสดงผลของเมนู 

 

 

รับชมวีดิโอ > การจัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ 

 
 
 
 

 

 

จัดการเมนูหน้าเว็บไซต์

ขั้นตอนการจัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ และคลิก จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

หลังจากที่กดเข้าการจัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของการจัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. เมนู : เมนู ที่แสดงในหน้าแรก

2. วันที่อัปเดต :  วันที่ผู้แก้ไข มาแก้ไขครั้งล่าสุด

3. สถานะ : สถานะ ปิด-เปิด การแสดงผลบนหน้าแรก

4. จัดลำดับ : การจัดลำดับการแสดงของเมนู ที่ต้องการให้เมนูนั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับสุดท้าย

5. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลเมนู (รูปดินสอ) 

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ


การ ปิด-เปิด สถานะการแสดงของเมนูในหน้าแรก

ขั้นตอนการ ปิด-เปิด สถานะการแสดงของเมนู สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า และคลิก "จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ"

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

 

2. ไปที่ สถานะ และคลิก ปิด-เปิด สถานะการแสดงของเมนูในหน้าแรก ที่คุณต้องการ

คำแนะนำเพิ่มเติม : หากคุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถคลิก ไปหน้าเว็บไซต์  จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ มุมขวาบน เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์เพื่อดูตัวอย่างได้ทันที 

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

 

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อคุณ ปิดสถานะ การแสดงทีมของเรา

 

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

ตัวอย่างการแสดงผลในหน้าแรกก่อนคุณ ปิดสถานะ การแสดงทีมของเรา

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อคุณ ปิดสถานะ การแสดงจุดเด่นของะุรกิจ

ตัวอย่างการแสดงผลในหน้าแรกเมื่อคุณ ปิดสถานะ การแสดงทีมของเราเรียบร้อยแล้ว

 


การจัดลำดับเมนูที่แสดงหน้าแรก

ขั้นตอนการจัดลำดับ สลับ เปลี่ยนตำแหน่งของเมนู สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ และคลิก "จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ"

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

คำแนะนำเพิ่มเติม : ควรเปิดเว็บไซต์ ระบบหน้าบ้านควบคู่กับระบบหลังบ้าน เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ว่าหลังจากที่ได้ทำการสลับ ย้ายตำแหน่งการจัดวางแล้ว หน้าตาเป็นอย่างไร

 

2. ไปที่ จัดลำดับ และคลิก "ลูกศร" เพื่อย้ายตำแหน่งเมนูที่ต้องการ

หากคุณต้องการให้เมนู "สินค้า/บริการ" อยู่ต่อจากเมนู "เกี่ยวกับเรา" ให้คุณกดลูกศรขึ้น 1 ครั้ง เพื่อย้ายตำแหน่ง

จัดการเมนู

 

1. ลูกศรขึ้นสุด ⤒  คือ การเลื่อนขึ้นไปอยู่บรรทัดบทสุด

2. ลูกศรขึ้น ↑ คือ การเลื่อนขึ้น 1 บรรทัด

3. ลูกศรลง ↓ คือ การเลื่อนลง 1 บรรทัด

4. ลูกศรลงสุด ⤓ คือ การเลื่อนลงไปบรรทัดล่างสุด

 

จัดการเมนู

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อคลิกย้ายตำแหน่งเมนู สินค้า/บริการ ให้มาอยู่ต่อจากเมนูเกี่ยวกับเรา

 

3. การย้ายตำแหน่งสำเร็จ

 

จัดการเมนูเว็บไซต์สำเร็จรูป

ตัวอย่างการแสดงผล ระบบหน้าบ้านเมื่อย้ายเมนู สินค้า/บริการ มาอยู่ข้างเมนู เกี่ยวกับเรา

 


การแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อเมนูที่แสดงหน้าแรก

ขั้นตอนการแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อเมนูที่แสดงหน้าแรก สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ และคลิก "จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ"

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก “แก้ไข” เมนู (รูปดินสอ)

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

 

3. แก้ไข หรือ เปลี่ยนชื่อเมนู  ได้สูงสุด 15 คำ

 

4. ใส่หัวข้อเมนู ได้สูงสุด 100 คำ

 

5. ใส่คำอธิบาย ได้สูงสุด 50 คำ

 

6. ตั้งค่า SEO

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บ

 

7. หลังจากนั้นคลิก "บันทึกข้อมูล"

 

จัดการเมนูและ SEO หน้าเว็บตัวอย่างการแสดงผล เมื่อเปลี่ยนชื่อเมนูจาก "สินค้า/บริการ" เป็น "บริการของเรา" , "หัวข้อเมนู" เป็น "บริการจาก WebFaster", "คำอธิบาย เป็น "เลือกบริการที่ใช่สำหรับคุณ"


การตั้งค่า SEO ให้ติดหน้าแรก Google

การตั้งค่า SEO ให้ติดหน้าแรก Google คุณสามารถเลือกอ่านดังหัวข้อต่อไปนี้


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปลี่ยน Username หรือ URL ของ Facebook Page ให้โดดเด่นไม่ซ้ำใคร!
21 ก.ย. 2565

วิธีเปลี่ยน Username หรือ URL ของ Facebook Page ให้โดดเด่นไม่ซ้ำใคร!

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป