จัดการหมวดหมู่สินค้า/บริการ

จัดการหมวดหมู่สินค้า/บริการ

30 ธ.ค. 2564   ผู้เข้าชม 78

การจัดการหมวดหมู่สินค้า/บริการ เป็นการจัดการแยกประเภทหมวดหมู่ของสินค้าหรือบริการของคุณ โดยจะแสดงผลในหน้าของสินค้า/บริการ สามารถแก้ไขชื่อหมวดหมู่ ลบ วางตำแหน่งของหมวดหมู่ของสินค้าหรือบริการของคุณได้อีกด้วย

รับชมวีดิโอ > การจัดการหมวดหมู่สินค้า/บริการ 

 

การจัดการหมวดหมู่สินค้า/บริการ

ขั้นตอนการจัดการหมวดหมู่สินค้า/บริการ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่ สินค้า/บริการ และคลิก "หมวดหมู่สินค้า/บริการ"

หมวดหมู่สินค้า/บริการ

หลังจากที่กดเข้าเมนูหมวดหมู่บทความเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของหมวดหมู่บทความทั้งหมด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ชื่อหมวดหมู่ : ชื่อหมวดหมู่สินค้า/บริการ

2. วันที่อัปเดต :  วันที่ผู้แก้ไข มาแก้ไขครั้งล่าสุด

3. จัดลำดับ : การจัดอันดับหมวดหมู่สินค้า/บริการ ที่ต้องการให้หมวดหมู่นั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับท้ายสุด

4. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลในหมวดหมู่สินค้า/บริการ (รูปดินสอ) และการลบหมวดหมู่สินค้า/บริการ (รูปถังขยะ)

 หมวดหมู่สินค้า/บริการ

 

5. เพิ่มหมวดหมู่สินค้า/บริการ : ปุ่มลัดเพิ่มหมวดหมู่สินค้า/บริการ

6. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

7. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนสินค้า/บริการ

 การจัดการหมวดหมู่สินค้า/บริการ


การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า/บริการ

ขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าบริการ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่  หมวดหมู่สินค้าบริการ และคลิก "เพิ่มหมวดหมู่สินค้า/บริการ"

 เพิ่มสินค้า/บริการ

 

2. ใส่ชื่อหมวดหมู่สินค้า/บริการ

 

3. ตั้งค่า SEO 

 เพิ่มหมวดหมู่สินค้า/บริการ

 

4. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”


การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า/บริการ

ขั้นตอนการแก้ไขหมวดหมู่สินค้า/บริการสามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู สินค้า/บริการ และคลิก "หมวดหมู่สินค้า/บริการ"

 การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า/บริการ

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก "แก้ไข" หมวดหมู่สินค้า/บริการ (รูปดินสอ)

แก้ไขหมวดหมู่สินค้า/บริการ 

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

 แก้ไขหมวดหมู่สินค้า/บริกร

 

4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"


การลบหมวดหมู่สินค้า/บริการ

ขั้นตอนการลบหมวดหมู่สินค้า/บริการสามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู สินค้า/บริการ และคลิก "หมวดหมู่สินค้า/บริการ"

 การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า/บริการ

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก "ลบ" หมวดหมู่สินค้า/บริการ (รูปดินสอ)

ลบหมวดหมู่สินค้า/บริาร 

 

3. "ยืนยัน" การลบหมวดหมู่สินค้า/บริการ

 ลบหมวดหมู่สินค้า/บริการ

 

4. ลบหมวดหมู่สินค้า/บริการสำเร็จ


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง