จัดการสินค้า/บริการ

จัดการสินค้า/บริการ

29 ธ.ค. 2564   ผู้เข้าชม 89

สินค้า/บริการ เป็นการจัดการสินค้าหรือบริการ เมื่อกดแนะนำ สินค้าหรือบริการจะถูกโชว์ในหน้าแรก ซึ่งคุณสามารถปิด-เปิดสถานะการแสดงผล จัดลำดับการแสดง และลบสินค้าหรือบริการได้

สินค้าและบริการในหน้าแรก

ตัวอย่างการแสดงผล สินค้า/บริการ ที่จะถูกโชว์ในหน้าแรก

 

รับชมวีดิโอ > การจัดการสินค้า/บริการ 

จัดการสินค้า/บริการทั้งหมด

ขั้นตอนจัดการสินค้า/บริการทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

 

1. ไปที่เมนู สินค้า/บริการ และคลิก “สินค้า/บริการทั้งหมด”

สินค้าและบริการทั้งหมด

หลังจากที่กดเข้าเมนู สินค้า/บริการ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของการจัดการสินค้า/บริการ

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. รูปปก : รูปปกสินค้า/บริการ (ขนาด 1200x1200px)ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB - รองรับไฟล์ .jpg, .png, .webp ที่จะแสดงผลในหน้าแรก

2. หัวข้อ : หัวข้อสินค้า/บริการ

3. หมวดหมู่ : หมวดหมู่สินค้า/บริการ

4. สถานะ : สถานะฉบับร่าง เผยแพร่ หยุดเผยแพร่ ของสินค้า/บริการ

5. วันที่อัปเดต : วันที่ผู้แก้ไข เข้ามาแก้ไขครั้งล่าสุด

6. แนะนำ : แนะนำสินค้า/บริการที่น่าสนใจ

7. จัดลำดับ : การจัดอันดับโลโก้ ที่ต้องการสินค้า/บริการนั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับท้ายสุด

8. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ (รูปดินสอ) และ การลบสินค้า/บริการ (รูปถังขยะ)

การจัดการสินค้าหรือบริการ 

 

9. เพิ่มสินค้า/บริการ : ปุ่มลัดเพิ่มสินค้า/บริการ

10. สถานะทั้งหมด : ค้นหาจากสถานะทั้งหมด คือ ฉบับร่าง เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่

11. หมวดหมู่ทั้งหมด : ค้นหาจากหมวดหมู่ทั้งหมด

12. ค้นหาจากหัวข้อ : ค้นหาจากหัวข้อ หรือ ชื่อของสินค้า/บริการ

สินค้าหรือบริการ

 

13. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

14. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนสินค้า/บริการ

สินค้าหรือบริการ 


การเพิ่มสินค้า/บริการ

ขั้นตอนการเพิ่มสินค้าบริการ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. คลิกปุ่มลัด “เพิ่มสินค้า/บริการ” หรือคลิกจากเมนู "เพิ่มสินค้า/บริการใหม่"

 เพิ่มสินค้าหรือบริการ

 

2. ใส่ ชื่อสินค้า/บริการ ในช่องหัวข้อได้สูงสุด 100 คำ 

3. ใส่รายละเอียดแบบย่อที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ

คำแนะนำเพิ่มเติม : เป็นการใส่รายละเอียดแบบสรุปย่อสั้นๆ

4. ใส่รายละเอียด

คำแนะนำเพิ่มเติม : ใส่รายละเอียดเต็ม ซึ่งสามารถใส่ภาพประกอบ สร้างตาราง ใส่ไอคอน วิดีโอได้อีกด้วย

 สินค้าหรือบริการ

 

5. เลือกสถานะของสินค้า

6. เลือกหมวดหมู่ของสินค้า/บริการ

7. ใส่ราคาของสินค้า

8. อัพโหลดรูปปก สินค้า/บริการ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB รองรับไฟล์ .jpg, .png, .webp โดยขนาดที่แนะนำ 1200x1200px

คำแนะนำเพิ่มเติม : ขนาดของภาพ ไฟล์ที่เว็บไซต์รองรับ สามารถดูได้ที่ใต้ภาพ

อัพโหลดรูปภาพสินค้าหรือบริการ 

 

 

9. ตั้งค่าการแสดงปุ่มติดต่อ

10. ตั้งค่า SEO

การแสดงปุ่มติดต่อ

 

11. เมื่อทำตามข้อ 1-10 เรียบร้อยแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"


การแก้ไขสินค้า/บริการ

ขั้นตอนการแก้ไขสินค้า/บริการ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู สินค้า/บริการ และคลิก "สินค้า/บริการทั้งหมด"

 การแก้ไขสินค้า/บริการ

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก "แก้ไข" สินค้า/บริการ (รูปดินสอ)

 แก้ไขสินค้า/บริการ

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

แก้ไขสินค้า/บริการ 

 

4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"


การลบสินค้า/บริการ

ขั้นตอนการลบสินค้า/บริการ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู สินค้า/บริการ และคลิก "สินค้า/บริการทั้งหมด"

 การแก้ไขสินค้า/บริการ

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก “ลบ” สินค้า/บริการ (รูปถังขยะ)

 ลบสินค้า/บริการ

 

3. "ยืนยัน" การลบสินค้า/บริการ

 ยืนยันการลบสินค้า/บริการ

 

4. ลบสินค้า/บริการสำเร็จ


สินค้า/บริการ

ตัวอย่างการแสดงผล สินค้า/บริการ ที่จะถูกโชว์ในสินค้า/บริการ


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าการแสดงวิดีโอรีวิว ในหน้าแรกเว็บไซต์
26 ม.ค. 2565

ตั้งค่าการแสดงวิดีโอรีวิว ในหน้าแรกเว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป