จัดการรูปแบบธีมในเว็บไซต์

จัดการรูปแบบธีมในเว็บไซต์

12 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 259

การจัดการธีม เป็นการจัดการโทนสี รูปแบบตัวอักษร และธีมของเว็บไซต์ โดยคุณสามารถเลือกโทนสีตาม CI ของธุรกิจของคุณได้ มีรูปแบบตัวอักษรให้เลือกมากถึง 13 ตัวอักษร ซึ่งเป็นอักษรที่อ่านง่าย  และสวยงาม รวมไปถึงธีมของเว็บไซต์ทั้งหมด 4 ธีม คือ Minimal Unique Creative และ Colorful

รับชมวีดิโอ > การจัดการธีม 

 

การจัดการธีมของเว็บไซต์

ขั้นตอนการจัดการธีมของเว็บไซต์ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ และคลิก “จัดการธีม”

จัดการธีม

หลังจากที่กดเข้าเมนูจัดการธีมของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของการจัดการธีมของเว็บไซต์

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. โทนสีของเว็บไซต์ : การแสดงผลโทนสีที่เลือกใช้ (Primary : สีหลักที่เลือกใช้ , Secondary : สีรองที่เลือกใช้)

2. รูปแบบตัวอักษร : การแสดงผลอักษรที่เลือกใช้

3. ธีมเว็บไซต์ : การแสดงผลธีมที่เลือกใช้

4. แก้ไขธีม : ปุ่มลัดแก้ไขธีม

จัดการธีม


การแก้ไขธีม

เพื่อให้คุณได้เห็นภาพในการจัดการธีมมากขึ้น ให้คุณคลิกจัดการธีมของเว็บไซต์ก่อน โดยขั้นตอนการแก้ไขธีม สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนูจัดการธีม และคลิกปุ่มลัด “แก้ไขธีม”

จัดการธีม

 

2. คลิกดูตัวอย่าง โดยขนาดตัวอย่างที่แนะนำคือขนาดของหน้าจอ "คอมพิวเตอร์" เพื่อง่ายต่อการดูความเปลี่ยนแปลง

คำแนะนำเพิ่มเติม : ขนาดของตัวอย่างมีทั้งหมด 3 แบบ คือ จัดการธีม ขนาดของหน้าจอมือถือ  จัดการธีม ขนาดของหน้าจอแท็บเล็ต และ  จัดการธีม ขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์

จัดการธีม

 

3.  คลิกเลือก "ธีมเว็บไซต์" ที่ต้องการ

จัดการธีม

 

จัดการธีม

ตัวอย่างการแสดงผลธีม Minimal

 

จัดการธีม

ตัวอย่างการแสดงผลธีม Unique

 

จัดการธีม

ตัวอย่างการแสดงผลธีม Creative

 

จัดการธีม

ตัวอย่างการแสดงผลธีม Colorful

 

4. เมื่อเลือกธีมเรียบร้อยแล้ว คลิก "บันทึกข้อมูล"

 


การจัดการโทนสีของเว็บไซต์

ขั้นตอนการจัดการโทนสีของเว็บไซต์ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู จัดการธีม และคลิกปุ่มลัด “แก้ไขธีม” 

จัดการธีม

 

2. คลิกดูตัวอย่าง โดยขนาดตัวอย่างที่แนะนำคือขนาดของหน้าจอ "คอมพิวเตอร์" เพื่อง่ายต่อการดูความเปลี่ยนแปลง

คำแนะนำเพิ่มเติม : ขนาดของตัวอย่างมีทั้งหมด 3 แบบ คือ จัดการธีม ขนาดของหน้าจอมือถือ  จัดการธีม ขนาดของหน้าจอแท็บเล็ต และ  จัดการธีม ขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์

จัดการธีม

 

3. คลิกเลือกสีธีม "สีหลัก" (Primary) ที่ต้องการเลือกใช้

 

4. คลิกเลือกสีธีม "สีรอง" (Secondary) ที่ต้องการเลือกใช้

คำแนะนำเพิ่มเติม : หากต้องการสลับสีสามารถคลิก  จัดการธีม สัญลักษณ์ลูกศร เพื่อสลับสีกัน

จัดการธีม

 

ข้อควรระวัง!!  ในการเลือกธีมของเว็บไซต์ ไม่ควรเลือกสีขาวให้เป็นสีหลัก (Primary) เนื่องจากระบบจะดึงสีนั้นมาใช้กับรูแปบบของธีมและรูปแบบตัวอักษร ซึ่งอาจทำให้การแสดงผลในหน้าเว็บไซต์หรือระบบหน้าบ้านรูปแบบของธีมหรือตัวอักษรของเมนูหายไป

จัดการธีม

ตัวอย่างการแสดงผลธีม Minimal และ ลือกสีขาวให้เป็นสีหลัก (Primary) ทำให้เมนูหน้าแรกหายไป ซึ่งจริง ๆ แล้วระบบปรับให้เมนูหน้าแรกนั้นเป็นสีขาว

 

จัดการธีม

ตัวอย่างการแสดงผลธีม Unique และเลือกสีขาวให้เป็นสีหลัก (Primary) ทำให้เมนูหน้าแรกหายไป และข้อมูลติดต่อด้านบนสุดหายไป

 

จัดการธีม

ตัวอย่างการแสดงผลธีม Creative และเลือกสีขาวให้เป็นสีหลัก (Primary) ทำให้เมนูอื่น ๆ หายไป และข้อมูลติดต่อด้านบนสุดหายไป

 

จัดการธีม

ตัวอย่างการแสดงผลธีม Colorful และเลือกสีขาวให้เป็นสีหลัก (Primary) ทำให้เมนูอื่น ๆ หายไป และข้อมูลติดต่อด้านบนสุดหายไป

 

5. เมื่อเลือกโทนสีของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว คลิก "บันทึกข้อมูล"

 


การจัดการรูปแบบตัวอักษร

ขั้นตอนการจัดการรูปแบบตัวอักษร สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนูจัดการธีม และคลิกปุ่มลัด “แก้ไขธีม”

จัดการธีม

 

2. คลิกดูตัวอย่าง โดยขนาดตัวอย่างที่แนะนำคือขนาดของหน้าจอ "คอมพิวเตอร์" เพื่อง่ายต่อการดูความเปลี่ยนแปลง

คำแนะนำเพิ่มเติม : ขนาดของตัวอย่างมีทั้งหมด 3 แบบ คือ จัดการธีม ขนาดของหน้าจอมือถือ  จัดการธีม ขนาดของหน้าจอแท็บเล็ต และ  จัดการธีม ขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์

จัดการธีม

 

3. คลิกเลือก "รูปแบบตัวอักษร" ที่ต้องการให้แสดงผลบนเว็บไซต์

คำแนะนำเพิ่มเติม : เมื่อเลือกรูปแบบตัวอักษรแล้ว คุณสามารถดูตัวอย่างฟ้อนต์ ได้จากช่องด้านล่าง

จัดการธีม

 

4. เมื่อเลือกรูปแบบตัวอักษรเรียบร้อยแล้ว คลิก "บันทึกข้อมูล"


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าการแสดงภาพรีวิว ในหน้าแรกเว็บไซต์
24 ม.ค. 2565

ตั้งค่าการแสดงภาพรีวิว ในหน้าแรกเว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป