จัดการหมวดหมู่บทความ

จัดการหมวดหมู่บทความ

29 ธ.ค. 2564   ผู้เข้าชม 54

การจัดการหมวดหมู่บทความ เป็นการจัดหมวดบทความ ซึ่งจะแยกประเภทบทความในหน้าบทความ  สามารถแก้ไขชื่อหมวดหมู่ ลบ วางตำแหน่งของหมวดหมู่บทความได้อีกด้วย

รับชมวีดิโอ > การจัดการหมวดหมู่บทความ 

 

การจัดการหมวดหมู่บทความ

ขั้นตอนการจัดการหมวดหมู่บทความ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่  บทความ และคลิก "หมวดหมู่บทความ"

หมวดหมู่บทความ

หลังจากที่กดเข้าเมนูหมวดหมู่บทความเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของหมวดหมู่บทความทั้งหมด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ชื่อหมวดหมู่ : ชื่อหมวดหมู่บทความ

2. วันที่อัปเดต :  วันที่ผู้แก้ไข มาแก้ไขครั้งล่าสุด

3. จัดลำดับ : การจัดอันดับหมวดหมู่บทความ ที่ต้องการให้หมวดหมู่นั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับท้ายสุด

4. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลในหมวดหมู่บทความ(รูปดินสอ) และการลบหมวดหมู่บทความ (รูปถังขยะ)

 หมวดหมู่บทความ

 

5. เพิ่มหมวดหมู่บทความ : ปุ่มลัดเพิ่มหมวดหมู่บทความ

6. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

7. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนหมวดหมู่บทความ

 การจัดการหมวดหมู่บทความ


การเพิ่มหมวดหมู่บทความ

ขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่บทความ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่  หมวดหมู่บทความ และคลิก "เพิ่มหมวดหมู่บทความ"

 เพิ่มบทความ

 

2. ใส่ชื่อหมวดหมู่บทความ

 

3. ตั้งค่า SEO 

 หมวดหมู่บทความ

 

4. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

 


การแก้ไขหมวดหมู่บทความ

ขั้นตอนการแก้ไขหมวดหมู่บทความ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู บทความ และคลิก "หมวดหมู่บทความ"

 การแก้ไขหมวดหมู่บทความ

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก "แก้ไข" หมวดหมู่บทความ (รูปดินสอ)

แก้ไขหมวดหมู่บทความ 

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

 แก้ไขหมวดหมู่บทความ

 

4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"


การลบหมวดหมู่บทความ

ขั้นตอนการลบหมวดหมู่บทความ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู บทความ และคลิก "หมวดหมู่บทความ"

 การลบหมวดหมู่บทความ

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก “ลบ” หมวดหมู่บทความ (รูปถังขยะ)

 ลบหมวดหมู่บทความ

 

3. "ยืนยัน" การลบหมวดหมู่บทความ

 ยืนยันการลบบทความ

 

4. ลบหมวดหมู่หมวดหมู่บทความสำเร็จ


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง