จัดการหมวดหมู่ภาพรีวิว | Reviews

จัดการหมวดหมู่ภาพรีวิว | Reviews

04 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 210

การจัดการหมวดหมู่ภาพรีวิว เป็นการจัดการหมวดหมู่ภาพรีวิวในอัลบั้มรีวิว สามารถสร้างหมวดหมู่ได้ไม่จำกัด แสะระบุหมวดหมู่ของภาพนั้น ๆ 

ภาพการแสดงผลหมวดหมู่ภาพรีวิวในหน้าเว็บไซต์

ตัวอย่างการแสดงผล หมวดหมู่ภาพรีวิว ( เว็บไซต์สำเร็จรูป, รีวิวจากลูกค้า ) ในหน้าอัลบั้มรีวิวเว็บไซต์

รับชมวีดิโอ > การจัดการหมวดหมู่ภาพรีวิว 

 

การจัดการหมวดหมู่ภาพรีวิว

ขั้นตอนการจัดการหมวดหมู่ภาพรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่  อัลบัมรีวิว และคลิก "หมวดหมู่ภาพรีวิว"

หมวดหมู่ภาพรีวิว

หลังจากที่กดเข้าเมนูหมวดหมู่ภาพรีวิวเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของหมวดหมู่ภาพรีวิวทั้งหมด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ชื่อหมวดหมู่ : ชื่อหมวดหมู่ภาพรีวิว

2. วันที่อัปเดต :  วันที่ผู้แก้ไข มาแก้ไขครั้งล่าสุด

3. จัดลำดับ : การจัดอันดับหมวดหมู่ภาพรีวิว ที่ต้องการให้หมวดหมู่นั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับท้ายสุด

4. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลในหมวดหมู่ภาพรีวิว (รูปดินสอ) และการลบหมวดหมู่ภาพรีวิว (รูปถังขยะ)

 หมวดหมู่ภาพรีวิว

 

5. เพิ่มหมวดหมู่ภาพรีวิว : ปุ่มลัดเพิ่มหมวดหมู่ภาพรีวิว

6. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

7. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนหมวดหมู่ภาพรีวิว

 การจัดการหมวดหมู่ภาพรีวิว


การเพิ่มหมวดหมู่ภาพรีวิว

ขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่ภาพรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่  หมวดหมู่ภาพรีวิว และคลิก "เพิ่มหมวดหมู่ภาพรีวิว"

 เพิ่มภาพรีวิว

 

2. ใส่ชื่อหมวดหมู่ภาพรีวิว

 

3. ตั้งค่า SEO 

 หมวดหมู่ภาพรีวิว

 

4. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

 


การแก้ไขหมวดหมู่ภาพรีวิว

ขั้นตอนการแก้ไขหมวดหมู่ภาพรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู อัลบัมรีวิว และคลิก "หมวดหมู่ภาพรีวิว"

 การแก้ไขหมวดหมู่ภาพรีวิว

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก "แก้ไข" หมวดหมู่ภาพรีวิว (รูปดินสอ)

แก้ไขหมวดหมู่ภาพรีวิว 

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

 แก้ไขหมวดหมู่ภาพรีวิว

 

4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"

 


การลบหมวดหมู่ภาพรีวิว

ขั้นตอนการลบหมวดหมู่ภาพรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู อัลบัมรีวิว และคลิก "หมวดหมู่ภาพรีวิว"

 การแก้ไขหมวดหมู่ภาพรีวิว

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก “ลบ” หมวดหมู่ภาพรีวิว (รูปถังขยะ)

 ลบหมวดหมู่ภาพรีวิว

 

3. "ยืนยัน" การลบหมวดหมู่ภาพรีวิว

 ยืนยันการลบภาพรีวิว

 

4. ลบหมวดหมู่หมวดหมู่ภาพรีวิวสำเร็จ


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง