วิธีจัดการ จุดเด่นของธุรกิจ ในหน้าแรกเว็บไซต์

วิธีจัดการ จุดเด่นของธุรกิจ ในหน้าแรกเว็บไซต์

24 ธ.ค. 2564   ผู้เข้าชม 271

จุดเด่นของธุรกิจ คือ ความโดดเด่นหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจที่แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท วิสัยทัศนของผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของธุรกิจก็จะถูกแสดงในหน้าแรกเช่นกัน สามารถปรับเปลี่ยน จัดวางตำแหน่งได้

จุดเด่นของธุรกิจ

ตัวอย่างการแสดงผล จุดเด่นของธุรกิจที่จะถูกโชว์ในหน้าแรก

รับชมวีดิโอ > การจัดการจุดเด่นของธุรกิจ

 

การจัดการจุดเด่นของธุรกิจ

ขั้นตอนการจัดการจุดเด่นของธุรกิจ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก “จุดเด่นของธุรกิจ”

จุดเด่นของธุรกิจ

หลังจากที่กดเข้าเมนูจุดเด่นของธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของเมนูจุดเด่นของธุรกิจ

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. รูปภาพจุดเด่น : รูปภาพจุดเด่น (ขนาด 500x500px) ที่จะแสดงผลในหน้าแรก

2. หัวข้อ : ชื่อของจุดเด่นของธุรกิจ 

3. คำอธิบาย :  คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเด่นของธุรกิจ

4. วันที่อัปเดต : วันที่ผู้แก้ไข เข้ามาแก้ไขครั้งล่าสุด

5. จัดลำดับ : การจัดลำดับจุดเด่นของธุรกิจ ที่ต้องการให้จุดเด่นนั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับสุดท้าย

6. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลในจุดเด่นของธุรกิจ (รูปดินสอ) และ การลบจุดเด่นของธุรกิจ (รูปถังขยะ)

การจัดการจุดเด่นของธุรกิจ

 

7. เพิ่มรายการ : ปุ่มลัดเพิ่มจุดเด่นของธุรกิจ

8. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

9. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนจุดเด่นของธุรกิจ

จุดเด่นของธุรกิจ

คำแนะนำเพิ่มเติม : ไม่ควรเกิน 6 รายการ เพื่อให้การแสดงผลบนหน้าจอมือถือดูไม่เยอะและยาวจนเกินไป 


การเพิ่มจุดเด่นของธุรกิจ

ขั้นตอนการเพิ่มจุดเด่นของธุรกิจ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. คลิก “เพิ่มรายการ”

เพิ่มจุดเด่นของธุรกิจ

 

2. ใส่หัวข้อของจุดเด่น (หัวข้อต้องมีความยาวไม่เกิน 25 ตัวอักษร)

3. ใส่คำอธิบายจุดเด่นเพิ่มเติม  (คำอธิบายต้องมีความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) ซึ่งมีตัวอย่างการแสดงผลดังภาพด้านล่าง

จุดเด่นของธุรกิจ

 

4. อัพโหลดรูปภาพหรือไอคอนจุดเด่นของธุรกิจ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 MB รองรับไฟล์ .jpg, .png, .webp ขนาด 500x500px

คำแนะนำเพิ่มเติม : ขนาดของภาพ ไฟล์ที่เว็บไซต์รองรับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ภาพ

อัพโหลดรูปภาพจุดเด่นของธุรกิจ5. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

บันทึกจุดเด่นของธุรกิจ


การแก้ไขจุดเด่นของธุรกิจ

ขั้นตอนการแก้ไขจุดเด่นของธุรกิจ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก "จุดเด่นของธุรกิจ"

การแก้ไขจุดเด่นของธุรกิจ

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก "แก้ไข" จุดเด่นของธุรกิจ (รูปดินสอ)

แก้ไขจุดเด่นของธุรกิจ

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

แก้ไขจุดเด่นของธุรกิจ

 

4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"


การลบจุดเด่นของธุรกิจ

ขั้นตอนการลบจุดเด่นของธุรกิจ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก “จุดเด่นของธุรกิจ”

การลบจุดเด่นของธุรกิจ

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก “ลบ” จุดเด่นของธุรกิจ (รูปถังขยะ)

ลบจุดเด่นธุรกิจ

 

3. "ยืนยัน" การลบจุดเด่นของธุรกิจ

ยืนยันการลบจุดเด่นของธุรกิจ

4. ลบจุดเด่นของธุรกิจสำเร็จ


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง