จัดการภาพรีวิว

จัดการภาพรีวิว

01 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 95

ภาพรีวิว เป็นการจัดการภาพรีวิวของธุรกิจ ซึ่งจะถูกโชว์ในหน้าแรกและหน้าอัลบั้มรีวิว โดยการแสดงผลของภาพรีวิวในหน้าแรกสามารถกดแนะนำ จัดลำดับภาพรีวิวที่อยากให้ขึ้นก่อน และจัดการภาพรีวิวได้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถจัดหมวดหมู่ของภาพรีวิว เพื่อความสะดวกสำหรับธุรกิจที่สินค้าหรือบริการบางประเภท ที่มีประเภทสินค้าที่หลากหลาย

ภาพรีวิวหน้าแรก

ตัวอย่าง ภาพรีวิว ที่จะถูกโชว์ในหน้าแรก

รับชมวีดิโอ > การจัดการภาพรีวิว 

 

การจัดการภาพรีวิว

ขั้นตอนการจัดการภาพรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนูอัลบัมรีวิว และกดเมนู "ภาพรีวิว"

การจัดการภาพรีวิว

หลังจากที่กดเข้าเมนูภาพรีวิวทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของการจัดการภาพรีวิวทั้งหมด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. รูปปก : รูปภาพรีวิว (ขนาด 1200x630px) ที่จะแสดงผลในหน้าแรก

2. หัวข้อ : หัวข้อภาพรีวิวนั้น ๆ

3. หมวดหมู่ : หมวดหมู่ภาพรีวิว

4. สถานะ : สถานะฉบับร่าง เผยแพร่ หยุดเผยแพร่ ของภาพรีวิว

5. วันที่อัปเดต : วันที่ผู้แก้ไข เข้ามาแก้ไขครั้งล่าสุด

6. แนะนำ : แนะนำภาพรีวิวที่ต้องการ

ึ7. จัดลำดับ : การจัดลำดับภาพรีวิว ที่ต้องการให้ภาพรีวิวนั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับสุดท้าย

8. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลภาพรีวิว (รูปดินสอ) และ การลบภาพรีวิว (รูปถังขยะ)

ภาพรีวิว

 

9. เพิ่มภาพรีวิว : ปุ่มลัดเพิ่มภาพรีวิว

10. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

11. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนภาพรีวิว

ภาพรีวิว

 

12. สถานะทั้งหมด : ค้นหาจากสถานะทั้งหมด คือ ฉบับร่าง เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่

13. หมวดหมู่ทั้งหมด : ค้นหาจากหมวดหมู่ทั้งหมด

14. ค้นหาจากหัวข้อ : ค้นหาภาพรีวิว ด้วยหัวข้อภาพรีวิว

ภาพรีวิว


การเพิ่มภาพรีวิว

ขั้นตอนการเพิ่มภาพรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนูภาพรีวิว และคลิก “เพิ่มภาพรีวิว”

การเพิ่มภาพรีวิว

 

2. ใส่ ชื่อภาพรีวิว ในช่องหัวข้อ สามารถให้ได้สูงสุด 100 คำ

3. ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับภาพรีวิวหรือเนื้อหาของภาพรีวิว

จัดการภาพรีวิว

 

4. เลือกสถานะการเผยแพร่

5. เลือกหมวดหมู่ของภาพรีวิว

6. อัพโหลดรูปปกภาพรีวิว ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB รองรับไฟล์ .jpg, .png, .webp ไม่จำกัดความกว้างและสูง

คำแนะนำเพิ่มเติม : ภาพรีวิวไม่จำกัดความกว้างและสูง อาจะทำให้การแสดงผลมีความแตกต่าง การอัพโหลดรูปภาพที่มีขนาดเท่ากันทำให้การจัดหน้าดูอ่านง่าย น่าอ่าน มากยิ่งขึ้น

จัดการภาพรีวิว

 

7. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”


การแก้ไขภาพรีวิว

ขั้นตอนการแก้ไขภาพรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู อัลบั้มรีวิว และคลิก “ภาพรีวิว”

แก้ไขภาพรีวิว

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก "แก้ไข" ภาพรีวิว (รูปดินสอ)

แก้ไขภาพรีวิว

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

แก้ไขภาพรีวิว

 

4. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"


การลบภาพรีวิว

ขั้นตอนการลบภาพรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู อัลบั้มรีวิว และคลิก “ภาพรีวิว”

ลบภาพรีวิว

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก "ลบ" ภาพรีวิว (รูปถังขยะ)

ลบภาพรีวิว

 

3. "ยืนยัน" การลบภาพรีวิว

ลบภาพรีวิว

 

4. ลบภาพรีวิวสำเร็จ


ภาพรีวิวในหนน้ารีวิว

ตัวอย่าง ภาพรีวิว ที่จะถูกโชว์ในหน้าอัลบัมรีวิว


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง