จัดการที่อยู่ | Contact Info

จัดการที่อยู่ | Contact Info

04 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 122

การจัดการที่อยู่ เป็นการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่และการโชว์แผนที่ของบริษัทบน Google Map โดยข้อมูลที่อยู่จะแสดงในหน้าติดต่อเรา รวมไปถึงข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม เช่น อีเมล Line ID และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น หรือหากคุณมีสาขาในเครือธุรกิจ ก็สามารถเพิ่มข้อมูลสาขาได้เช่นกัน

ที่อยู่ในหน้าติดต่อเรา

ตัวอย่างการแสดงผล ที่อยู่ ที่จะถูกโชว์ในหน้าติดต่อเรา

รับชมวีดิโอ > การจัดการที่อยู่ 

 

การจัดการที่อยู่

ขั้นตอนการจัดการที่อยู่ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ และคลิก “จัดการที่อยู่”

จัดการที่อยู่

หลังจากที่กดเข้าเมนูจัดการที่อยู่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของการจัดการที่อยู่ทั้งหมด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ชื่อสาขา : ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา

2. ที่อยู่ : ที่อยู่ของสถานประกอบการนั้น ๆ

3. วันที่อัปเดต : วันที่ผู้แก้ไข เข้ามาแก้ไขครั้งล่าสุด

4. สถานะ : สถานะ ปิด-เปิด การแสดงผล

5. จัดลำดับ : การจัดลำดับจัดการที่อยู่ ที่ต้องการให้ที่อยู่นั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับสุดท้าย

6. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่อยู่ (รูปดินสอ) และ การลบที่อยู่ (รูปถังขยะ)

จัดการที่อยู่ 

 

7. เพิ่มที่อยู่ : ปุ่มลัดเพิ่มที่อยู่

8. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

9. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนที่อยู่

จัดการที่อยู่ 


การเพิ่มที่อยู่

ขั้นตอนการเพิ่มที่อยู่ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู จัดการที่อยู่ และคลิกปุ่มลัด “เพิ่มที่อยู่”

 เพิ่มที่อยู่

 

2. ใส่ ที่อยู่สำหรับแสดงในหน้าติดต่อเรา

 จัดการที่อยู่

 

3. ใส่ข้อมูลการติดต่อ

คำแนะนำเพิ่มเติม : ข้อมูลการติดต่อจะถูกแสดงอยู่ด้านล่างที่อยู่

 จัดการที่อยู่

จัดการที่อยู่

ตัวอย่างการแสดงผล ข้อมูลการติดต่อจะถูกแสดงอยู่ด้านล่างที่อยู่

 

4. ใส่แผนที่ Google Map

คำแนะนำเพิ่มเติม : สามารถวาง Embed จาก Google Map โดยเลือกที่ Share (แชร์) > Embed a map (ฝังแผนที่)จัดการที่อยู่

 

5. คลิก "บันทึกข้อมูล"

 


การแก้ไขที่อยู่

ขั้นตอนการแก้ไขที่อยู่ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ และคลิก "จัดการที่อยู่"

จัดการที่อยู่

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก "แก้ไข" ที่อยู่ (รูปดินสอ)

 แก้ไขที่อยู่

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

แก้ไขที่อยู่ 

 

4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"


การลบที่อยู่

ขั้นตอนการลบที่อยู่ สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ และคลิก "จัดการที่อยู่"

จัดการที่อยู่

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก “ลบ” ที่อยู่ (รูปถังขยะ)

 ลบที่อยู่

 

3. "ยืนยัน" การลบที่อยู่

 ยืนยันการลบที่อยู่

 

4. ลบที่อยู่สำเร็จ


จัดการที่อยู่

ตัวอย่างการแสดงผล ที่อยู่แบบมีสาขา ในหน้าติดต่อเรา 


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง