จัดการทีมของเรา

จัดการทีมของเรา

31 ธ.ค. 2564   ผู้เข้าชม 71

ทีมของเรา เป็นการจัดการข้อมูลทีมหรือบุคลากร เช่น ตำแหน่ง คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งจะถูกโชว์ในหน้าทีมของเรา สามารถใส่ภาพบุคลากร ชื่อบุคลากร ชื่อแผนก ปิด-เปิดสถานะการแสดงผล จัดลำดับการแสดง และจัดการแก้ไข ลบ บุคลากรได้

ทีมของเรา

ตัวอย่าง ทีมของเรา ที่จะถูกโชว์ในหน้าทีมของเรา

 

รับชมวีดิโอ > การจัดการทีมของเรา 

 

การจัดการทีมของเรา

ขั้นตอนการจัดการทีมของเรา สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ทีมของเรา และคลิก "ทีมของเราทั้งหมด"

ทีมของเรา

หลังจากที่กดเข้าเมนูจัดการทีมของเราเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของการจัดการทีมของเรา

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1.  รูปปก : รูปของบุคลากร (ขนาด 500x670px) ที่จะแสดงผลในหน้าทีมของเรา

2. ชื่อ-นามสกุล : ชื่อและนามสกุลของบุคลากร

3. ชื่อแผนก : ชื่อแผนกของบุคลากรนั้น ๆ

4. วันที่อัปเดต : วันที่ผู้แก้ไข เข้ามาแก้ไขครั้งล่าสุด

5. การแสดงผล : สถานะการแสดงผลของบุคลากรที่จะโชว์ให้หน้าทีมของเรา

6. จัดลำดับ : การจัดลำดับบุคลากร ที่ต้องการให้บุคลากรคนนั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับสุดท้าย

7. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลบุคลากร (รูปดินสอ) และ การลบบุคลากร (รูปถังขยะ)

ทีมของเรา

 

8. เพิ่มทีมของเรา : ปุ่มลัดเพิ่มบุคลากรหรือทีมของเรา

9. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

10. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนทีมของเรา

ทีมของเรา

 

11. ค้นหาจากแผนก : ค้นหาบุคลากร จากแผนก

12. ค้นหาจากชื่อ-นามสกุล : ค้นหาบุคลากร จากชื่อและนามสกุล

ทีมของเรา


การเพิ่มทีมของเรา

ขั้นตอนการเพิ่มทีมของเรา สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ทีมของเรา และคลิก “เพิ่มทีมของเรา”

เพิ่มทีมของเรา

 

2. ใส่ "ชื่อและนามสกุล" ของบุคลากร ได้สูงสุด 100 คำ

 

3. ใส่ "คำอธิบาย" เกี่ยวกับบุคลากร

คำแนะนำเพิ่มเติม : คำอธิบาย อาจใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

ทีมของเรา

 

4. เลือก "แผนก" ของบุคลากร

 

5.  ใส่ "ข้อมูลติดต่อ" ของบุคลากร

คำแนะนำเพิ่มเติม : หากใส่ข้อมูลติดต่อของบุคลากร ระบบจะโชว์ข้อมูลติดต่อของบุคลากร ในหน้าทีมของเราด้วย

ทีมของเรา

 

ทีมของเรา

 ตัวอย่างการแสดงผล ข้อมูลติดต่อของบุคลากร เมื่อใช้เม้าส์ชี้ไปที่รูประบบจะโชว์ข้อมูลติดต่อของบุคลากร ในหน้าทีมของเรา

 

6. อัพโหลดภาพขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB - รองรับไฟล์ .jpg, .png, .webp โดยขนาดที่แนะนำ 500x670px

คำแนะนำเพิ่มเติม : ขนาดของภาพ ไฟล์ที่เว็บไซต์รองรับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ภาพ

ทีมของเรา

 

7. คลิก "บันทึกข้อมูล"


การแก้ไขทีมของเรา

ขั้นตอนการแก้ไขทีมของเรา สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ทีมของเรา และคลิก “ทีมของเราทั้งหมด”

ทีมของเรา

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก “แก้ไข” บุคลากร (รูปดินสอ)

แก้ไขทีมของเรา

 

3. “แก้ไข” ในส่วนที่คุณต้องการ

แก้ไขทีมของเรา

 

3. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"


การลบทีมของเรา

ขั้นตอนการลบทีมของเรา สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู ทีมของเรา และคลิก “ทีมของเราทั้งหมด”

ทีมของเรา

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก “ลบ” บุคลากร (รูปถังขยะ)

แก้ไขทีมของเรา

3. "ยืนยัน" การลบบุคลากร

ลบทีมของเรา

 

4. ลบบุคลากรสำเร็จ


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง