จัดการวิดีโอรีวิว

จัดการวิดีโอรีวิว

01 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 48

วิดีโอรีวิว เป็นการจัดการวิดีโอรีวิวของธุรกิจ ซึ่งจะถูกโชว์ในหน้าแรกและหน้าอัลบั้มรีวิว โดยการแสดงผลของวิดีโอรีวิวในหน้าแรกสามารถกดแนะนำ จัดลำดับวิดีโอรีวิวที่อยากให้ขึ้นก่อน และจัดการแก้ไข ลบ วิดีโอรีวิวได้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถจัดหมวดหมู่ของวิดีโอรีวิว เพื่อความสะดวกสำหรับธุรกิจที่สินค้าหรือบริการบางประเภท ที่มีประเภทสินค้าที่หลากหลาย

วีดีโอรีวิวหน้าแรก

ตัวอย่าง วิดีโอรีวิว ที่จะถูกโชว์ในหน้าแรก

รับชมวีดิโอ > การจัดการวิดีโอรีวิว 

 

การจัดการวิดีโอรีวิว

ขั้นตอนการจัดการวิดีโอรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนูอัลบั้มรีวิว และกดเมนู "วิดีโอรีวิว"

การจัดการวีดีโอรีวิว

หลังจากที่กดเข้าเมนูวิดีโอรีวิวทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของการจัดการวิดีโอรีวิวทั้งหมด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. รูปปก : รูปปกวิดีโอรีวิว ที่จะแสดงผลในหน้าแรก

2. หัวข้อ : หัวข้อวิดีโอรีวิวนั้น ๆ

3. หมวดหมู่ : หมวดหมู่วิดีโอรีวิว

4. สถานะ : สถานะฉบับร่าง เผยแพร่ หยุดเผยแพร่ ของวิดีโอรีวิว

5. วันที่อัปเดต : วันที่ผู้แก้ไข เข้ามาแก้ไขครั้งล่าสุด

6. แนะนำ : แนะนำวิดีโอที่ต้องการ

ึ7. จัดลำดับ : การจัดลำดับวิดีโอรีวิว ที่ต้องการให้วิดีโอรีวิวนั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับสุดท้าย

8. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลวิดีโอรีวิว (รูปดินสอ) และ การลบวิดีโอรีวิว (รูปถังขยะ)

วีดีโอรีวิว

 

9. เพิ่มบทความ : ปุ่มลัดเพิ่มวิดีโอรีวิว

10. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

11. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนวิดีโอรีวิว

วีดีโอรีวิว

 

12. สถานะทั้งหมด : ค้นหาจากสถานะทั้งหมด คือ ฉบับร่าง เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่

13. หมวดหมู่ทั้งหมด : ค้นหาจากหมวดหมู่ทั้งหมด

14. ค้นหาจากหัวข้อ : ค้นหาวิดีโอรีวิว ด้วยหัวข้อวิดีโอรีวิว

วีดีโอรีวิว


การเพิ่มวิดีโอรีวิว

ขั้นตอนการเพิ่มวิดีโอรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนูวิดีโอรีวิว และคลิก “เพิ่มวิดีโอรีวิว”

การเพิ่มวีดีโอรีวิว

 

2. ใส่ ชื่อวิดีโอรีวิว ในช่องหัวข้อ สามารถให้ได้สูงสุด 100 คำ

3. ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับภาพรีวิวหรือเนื้อหาของวิดีโอรีวิว

จัดการวีดีโอรีวิว

 

4. เลือกสถานะการเผยแพร่

5. เลือกหมวดหมู่ของวิดีโอรีวิว

6. ใส่ลิงก์ Youtube ของคุณ

จัดการวีดีโอรีวิว

 

7. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”


การแก้ไขวิดีโอรีวิว

ขั้นตอนการแก้ไขวิดีโอรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู อัลบั้มรีวิว และคลิก “วิดีโอรีวิว”

แก้ไขวีดีโอรีวิว

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก "แก้ไข" วิดีโอรีวิว (รูปดินสอ)

แก้ไขวีดีโอรีวิว

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

แก้ไขวีดีโอรีวิว

 

4. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"


การลบวิดีโอรีวิว

ขั้นตอนการลบวิดีโอรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู อัลบั้มรีวิว และคลิก “วิดีโอรีวิว”

แก้ไขวีดีโอรีวิว

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก "ลบ" วิดีโอรีวิว (รูปถังขยะ)

ลบวีดีโอรีวิว

 

3. "ยืนยัน" การลบวิดีโอรีวิว

ลบวีดีโอรีวิว

 

4. ลบวิดีโอรีวิวสำเร็จ


วีดีโอในหนน้ารีวิว

ตัวอย่าง วิดีโอรีวิว ที่จะถูกโชว์ในหน้าอัลบั้มรีวิว


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง