จัดการหัวข้อและลำดับการแสดง ในหน้าแรกเว็บไซต์

จัดการหัวข้อและลำดับการแสดง ในหน้าแรกเว็บไซต์

28 ธ.ค. 2564   ผู้เข้าชม 69

จัดการหัวข้อและลำดับการแสดง เป็นการจัดลำดับการแสดงหัวข้อต่าง ๆ ในหน้าแรก ทุกหัวข้อที่แสดงในหน้าแรกสามารถสลับ เปลี่ยน ปิด เปิดสถานะการแสดงผลในหน้าแรกได้

 รับชมวีดิโอ > จัดการหัวข้อและลำดับการแสดง

 

จัดการหัวข้อและลำดับการแสดง

ขั้นตอนการจัดการหัวข้อและลำดับการแสดง สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก "หัวข้อและลำดับการแสดง"

หัวข้อและลำดับการแสดง

หลังจากที่กดเข้าเมนูหัวข้อและลำดับการแสดงเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของหัวข้อและลำดับการแสดง

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. หัวข้อ : หัวข้อต่าง ๆ ที่แสดงในหน้าแรก

2. วันที่อัปเดต :  วันที่ผู้แก้ไข มาแก้ไขครั้งล่าสุด

3. สถานะ : สถานะ ปิด-เปิด การแสดงผลบนหน้าแรก

4. จัดลำดับ : การจัดลำดับจัดการหัวข้อและลำดับการแสดง ที่ต้องการให้หัวข้อนั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับสุดท้าย

5. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลการจัดการหัวข้อและลำดับการแสดง (รูปดินสอ)

ภาพรวมหัวข้อและลำดับการแสดง


การเปลี่ยนลำดับการแสดง

ขั้นตอนการสลับ เปลี่ยนลำดับการแสดง เมนูในหน้าแรก สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก "หัวข้อและลำดับการแสดง"

หัวข้อและลำดับการแสดง

 

2. ไปที่ จัดลำดับ และคลิก "ลูกศร" เพื่อสลับตำแหน่ง

การเปลี่ยนตำแหน่งหัวข้อในหน้าแรก

 

1. ลูกศรขึ้นสุด ⤒  คือ การเลื่อนขึ้นไปอยู่บรรทัดบทสุด

2. ลูกศรขึ้น ↑ คือ การเลื่อนขึ้น 1 บรรทัด

3. ลูกศรลง ↓ คือ การเลื่อนลง 1 บรรทัด

4. ลูกศรลงสุด ⤓ คือ การเลื่อนลงไปบรรทัดล่างสุด

 

ตัวอย่าง ที่ 1 หากคุณต้องการให้ จุดเด่นของธุรกิจ ในหน้าแรก ย้ายตำแหน่งการจัดวางมาอยู่อันดับที่ 3 ให้คุณกดลูกศรลง 1 ครั้ง 

ลำดับการแสดง

คำแนะนำเพิ่มเติม : ควรเปิดเว็บไซต์ ระบบหน้าบ้านควบคู่กับระบบหลังบ้าน เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ว่าหลังจากที่ได้ทำการสลับ ย้ายตำแหน่งการจัดวางแล้ว หน้าตาเป็นอย่างไร

 

ตัวอย่าง ที่ 2 หากคุณต้องการให้ จุดเด่นของธุรกิจ ในหน้าแรก ย้ายตำแหน่งการจัดวางมาอยู่อันดับสุดท้าย ให้คุณกดลูกศรลงสุด 1 ครั้ง 

ลำดับการแสดง

คำแนะนำเพิ่มเติม : เมื่อทำการสลับ ย้ายตำแหน่งการจัดวางในระบบหลังบ้านแล้ว ให้กด Refresh ระบบหน้าบ้าน 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบหน้าบ้านแสดงผล 

 


การ ปิด-เปิด สถานะหัวข้อและคำอธิบาย

ขั้นตอนการ ปิด-เปิด สถานะหัวข้อและคำอธิบาย สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก “หัวข้อและลำดับการแสดง”

ปิดเปิดสถานะการแสดงหัวข้อ

 

2. ไปที่ “สถานะ” และคลิก “ปิด หรือ เปิด” สถานะหัวข้อ ที่ต้องการให้แสดงผลบนหน้าแรก

จัดการหัวข้อและลำดับการแสดง

 

3. เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น ถือว่า “ปิด หรือ เปิด” สถานะเรียบร้อยแล้ว

จัดการหัวข้อและลำดับการแสดง


การแก้ไขหัวข้อและคำอธิบาย

ขั้นตอนการแก้ไขหัวข้อและคำอธิบาย สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู หน้าแรก และคลิก "หัวข้อและลำดับการแสดง"

แก้ไขหัวข้อ

 

2. ไปที่ จัดการ และคลิก “แก้ไข” หัวข้อและลำดับการแสดง (รูปดินสอ)

แก้ไขหัวข้อและคำอธิบาย

 

3. ใส่ชื่อหัวข้อที่คุณต้องการ ได้สูงสุด 50 คำ

 

4. ใส่คำอธิบายที่คุณต้องการ ได้สูงสุด 70 คำ

แก้ไขหัวข้อและคำอธิบาย

 

5. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

 

จัดการหัวข้อและลำดับการแสดง

ตัวอย่าง จุดเด่นของธุรกิจบนหน้าแรก  หลังจากใส่ข้อมูลหัวข้อและคำอธิบาย ในหน้าหัวข้อและลำดับการแสดงเรียบร้อยแล้ว


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าการแสดงภาพรีวิว ในหน้าแรกเว็บไซต์
24 ม.ค. 2565

ตั้งค่าการแสดงภาพรีวิว ในหน้าแรกเว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป