จัดการหมวดหมู่วิดีโอรีวิว | Reviews

จัดการหมวดหมู่วิดีโอรีวิว | Reviews

04 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 41

การจัดการหมวดหมู่วิดีโอรีวิว เป็นการจัดการหมวดหมู่วิดีโอรีวิวในอัลบั้มรีวิว สามารถสร้างหมวดหมู่ได้ไม่จำกัด แสะระบุหมวดหมู่ของวิดีโอนั้น ๆ

การจัดการหมวดหมู่วิดีโอรีวิวในอัลบั้มรีวิว

ตัวอย่างการแสดงผล หมวดหมู่วิดีโอรีวิว ( เทคนิคการทำเว็บไซต์, WebFaster.online ) ในหน้าอัลบั้มรีวิวเว็บไซต์

รับชมวีดิโอ > การจัดการหมวดหมู่วิดีโอรีวิว 

 

การจัดการหมวดหมู่วิดีโอรีวิว

ขั้นตอนการจัดการหมวดหมู่วิดีโอรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่  อัลบั้มรีวิว และคลิก "หมวดหมู่วิดีโอรีวิว"

หมวดหมู่วีดีโอรีวิว

หลังจากที่กดเข้าเมนูหมวดหมู่วิดีโอรีวิวเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างภาพรวมของหมวดหมู่วิดีโอรีวิวทั้งหมด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ชื่อหมวดหมู่ : ชื่อหมวดหมู่วิดีโอรีวิว

2. วันที่อัปเดต :  วันที่ผู้แก้ไข มาแก้ไขครั้งล่าสุด

3. จัดลำดับ : การจัดอันดับหมวดหมู่วิดีโอรีวิว ที่ต้องการให้หมวดหมู่นั้น ๆ แสดงผลเป็นอันดับแรก แสดงผลรองลงมา หรือ แสดงผลเป็นอันดับท้ายสุด

4. จัดการ : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลในหมวดหมู่วิดีโอรีวิว (รูปดินสอ) และการลบหมวดหมู่วิดีโอรีวิว (รูปถังขยะ)

 หมวดหมู่วีดีโอรีวิว

 

5. เพิ่มหมวดหมู่ภาพรีวิว : ปุ่มลัดเพิ่มหมวดหมู่วิดีโอรีวิว

6. จำนวนแถวต่อหน้า : จำนวนแถวต่อหน้าที่ปรากฎ ซึ่งคุณสามารถปรับจำนวนการแสดงจำนวนแถวได้

7. การแบ่งหน้าแสดงผลจำนวนหมวดหมู่วิดีโอรีวิว

 การจัดการหมวดหมู่วีดีโอรีวิว


การเพิ่มหมวดหมู่วิดีโอรีวิว

ขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่วิดีโอรีวิวสามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่  หมวดหมู่วิดีโอรีวิว และคลิก "เพิ่มหมวดหมู่วิดีโอรีวิว"

 เพิ่มวีดีโอรีวิว

 

2. ใส่ชื่อหมวดหมู่วิดีโอรีวิว

3. ตั้งค่า SEO 

 หมวดหมู่วีดีโอรีวิว

 

4. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”


การแก้ไขหมวดหมู่วิดีโอรีวิว

ขั้นตอนการแก้ไขหมวดหมู่วิดีโอรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู อัลบั้มรีวิว และคลิก "หมวดหมู่วิดีโอรีวิว"

 หมวดหมู่วีดีโอรีวิว

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก "แก้ไข" หมวดหมู่วิดีโอรีวิว (รูปดินสอ)

แก้ไขหมวดหมู่วีดีโอรีวิว 

 

3. "แก้ไข" ในส่วนที่คุณต้องการ

 แก้ไขหมวดหมู่วีดีโอรีวิว

 

4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก "บันทึกข้อมูล"

 


การลบหมวดหมู่วิดีโอรีวิว

ขั้นตอนการลบหมวดหมู่วิดีโอรีวิว สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู อัลบั้มรีวิว และคลิก "หมวดหมู่วิดีโอรีวิว"

 หมวดหมู่วีดีโอรีวิว

 

2. ไปที่ "จัดการ" และคลิก “ลบ” หมวดหมู่วิดีโอรีวิว (รูปถังขยะ)

 ลบหมวดหมู่วีดีโอรีวิว

 

3. "ยืนยัน" การลบหมวดหมู่วิดีโอรีวิว

 ยืนยันการลบวีดีโอรีวิว

 

4. ลบหมวดหมู่วิดีโอรีวิวสำเร็จ


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าการแสดงวิดีโอรีวิว ในหน้าแรกเว็บไซต์
26 ม.ค. 2565

ตั้งค่าการแสดงวิดีโอรีวิว ในหน้าแรกเว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป